Par volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” rīkošanu, veicinot sporta attīstību novadā un popularizējot Saulkrastu vārdu Latvijā un ārpus tās, šogad Saulkrastu lielo balvu pasniegs turnīra ilggadējiem organizētājiem Guntaram Zonbergam un Andrim Vanagam. G.Zonbergu un A.Vanagu suminās un balvu pasniegs Saulkrastu svētkos brīvdabas estrādē 1.jūlijā plkst.20:00 koncerta laikā.

 

 

 

 

Saulkrastu lielā balva ir augstākais Saulkrastu domes apbalvojums. Saulkrastu lielo balvu – mākslas darba atveidojumu un naudas balvu piešķir kā apbalvojumu par izciliem nopelniem vai sasniegumiem Saulkrastu pašvaldības labā tautsaimniecības, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes, drošības, kultūras, izglītības, sporta, sabiedriskajā, saimnieciskajā darbā un Saulkrastu vārda popularizēšanā.