Ik gadu, tuvojoties valsts svētkiem, Saulkrastu novada pašvaldība pasniedz Atzinības rakstus tiem novadniekiem, kuri ar savu darbu, mūža veikumu, radošumu, sabiedrisko aktivitāti un apņēmību ir palīdzējuši novadam augt, attīstīties un likuši Saulkrastu vārdam izskanēt gan Latvijā, gan ārvalstīs.

 

Saulkrastu pašvaldības Apbalvojumu komisija šogad saņēma 10 pieteikumus ar izvirzītajiem kandidātiem un, izskatot pieteikumus, novērtēja nominēto novadnieku ieguldījumu Saulkrastu attīstībā.

Tradicionāli apbalvojuma saņēmēji tiek godināti ar Atzinības rakstu apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas koncertā. Atzinības rakstus pasniedz Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.

Šogad valstī noteikto drošības un pulcēšanās ierobežojumu dēļ, lai mazinātu Covid-19 izplatību, šīs svinīgā ceremonija ir pārcelta uz laiku, kad būs iespējams klātienē organizēt svinīgo apbalvojumu pasniegšanas pasākumu.

Atzinības rakstu laureāti 2020:

Atzinības raksts nominācijā “Par mūža ieguldījumu” piešķirts Rutai Grabčikai, par ilglaicīgu darbu Saulkrastu vidusskolā kā ķīmijas pedagoģei, kas Saulkrastu vidusskolā strādā kopš 1969. gada, par apzinīgu un kvalitatīvu pedagoga darbu, par sasniegumiem mācību priekšmetu un interešu izglītības konkursos, skatēs un olimpiādēs.

Atzinības raksts nominācijā “Medicīna” piešķirts Armandam Vaideram.

1993. gadā Armands Vaiders nolēma atvērt vienu no pirmajām veterinārajām klīnikām Latvijā. Dr. Vaiders Saulkrastu mājdzīvniekus ārstē un aprūpē nu jau 27 gadus! Sveicam gan ar ražīgo darba mūžu, gan arī ar nozīmīgo dzīves jubileju!

Atzinības raksts nominācijā “Sabiedriskais darbs” piešķirts Inesei Veismanei.

Atzinības raksts nominācijā “Sabiedriskais darbs” piešķirts Inesei Veismanei.

Kopā ar kori “Bangotne” kaldināts un tautās nests Saulkrastu vārds. Šis 2020. gads Inesei ir īpašs, jo 50 gadi veltīti dziesmai un darbam sabiedrības labā!

Atzinības raksts nominācijā “Kultūra” piešķirts Jānim Lucānam.

“Vienam mūzika ir svētki un prieks, citam darbs, vēl kādam liktenis un visa dzīve,” tā par Jāni Lucānu saka senioru vokālais ansamblis “Dzīle”.

Sveicam gan ar 18. darba sezonu, vadot vokālo ansambli, gan arī nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Atzinības raksts nominācijā “Izglītība” piešķirts Alisai Vedjaševai.

Matemātikas un fizikas pedagoģe Alisa Vedjaševa Saulkrastu vidusskolā strādā kopš 1974. gada. Atzinības raksts piešķirts par apzinīgu un kvalitatīvu pedagoga darbu, par sasniegumiem mācību priekšmetu un interešu izglītības konkursos, skatēs un olimpiādēs.

Atzinības raksts nominācijā “Sociālā aprūpe” piešķirts PSIA Saulkrastu slimnīca Medicīniskās un Sociālās aprūpes nodaļas personālam.

Atzinības raksts nominācijā “Sociālā aprūpe” piešķirts PSIA Saulkrastu slimnīca Medicīniskās un Sociālās aprūpes nodaļas personālam par profesionalitāti, pacietību darbā ar pacientiem un pašaizliedzīgu darbu, strādājot garās darba stundas un saglabājot sirsnīgu attieksmi.

Medicīniskās un Sociālās aprūpes nodaļas personāls: Vita Zaķe, Ilga Ādamsone, Sarmīte Pedere, Olga Tihanova, Daiga Laksa – Timinska – Lapko, Žanna Butuzova-Reine, Diāna Vežane, Dzintra Apine.

Saulkrastu novada pašvaldības vārdā izsakām pateicību apbalvojuma saņēmējiem par ieguldījumu un iniciatīvu Saulkrastu novada izaugsmē un attīstībā!