Saulkrastu novada kapsētā 26. novembrī plkst. 15.00  notiks Svecīšu vakars.

Lūgums sakopt savu mīļo atdusas vietas, jo, sākot ar nākamo gadu, nekoptās vietas tiks aktētas un atdotas citiem apbedījumiem.