Saulkrastu novada dome sveic visus skolēnus, skolotājus, vecākus jaunajā mācību gadā, vēlot darboties gribu, zinātkāri, sekmes mācībās un 1.septembra gaišo noskaņojumu saglabāt visa mācību gada garumā !