Saulkrastu novada dome sveic Zvejniekciema vidusskolas kolektīvu skolas 50. gadu jubilejā!

Paldies skolotājiem, darbiniekiem, skolēniem un vecākiem par ieguldījumu ikdienas mācību darbā, par izcilajiem sasniegumiem pārbaudes darbos, panākumiem sportā, par dalību un iegūtiem augstiem novērtējumiem konkursos, kā arī par skolas vārda popularizēšanā ārpus novada robežām! Lai nākamie 50 gadi ir tikpat raženi - panākumu un uzvaru piepildīti!

 

 

Zvejniekciema vidusskolas jubilejas pasākumā, kas notika 24.septembrī kultūras namā „Zvejniekciems”, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis sveica Zvejniekciema vidusskolu 50. gadu jubilejā.

 

 

Zciema vsk_50_jubileja