Piektdien, 14. decembrī plkst. 10.00 tiek rīkota neapbūvēta zemesgabala Katrīnbādes ielā 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 0063, platība 4989 kv.m, nomas izsole. 

Tuvāka informācija pieejama ŠEIT.