Pirmdien, 17. augustā plkst. 12.15 notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Sēde sasaukta Domes zāle Nr.26/2020

  1. Par Bruno Veides atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieka amata saistībā ar uzticības zaudēšanu
  2. Par grozījumu Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā apstiprināšanu
  3. Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai
  4. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
  5. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un kredītiestādē