Piektdien, 25. septembrī plkst. 8:00 notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde sasaukta Domes zāle Nr.29/2020

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi
  2. Par grozījumu veikšanu 2020.gada budžeta izdevumos
  3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīcai” par automātisko durvju labošanu
  4. Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīcai”
  5. Par grozījumu veikšanu Zvejniekciema vidusskolas 2020.gada budžeta izdevumos