Ceturtdien, 15. oktobrī plkst. 16:00 notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde sasaukta Domes zāle

Nr.31/2020

2020.gada 15. oktobris plkst. 16:00

  1. Par nekustamā īpašuma (ēkas) Ainažu ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, iegādi Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vajadzībām
  2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu