Trešdien, 11. novembrī plkst. 9:45 notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību  Nr.34/2020

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par grozījumiem 2020. gada Kultūras centra budžetā un pasākuma plānā