Pirmdien, 6. aprīlī plkst. 16:30 attālināti notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā
  2. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā
  3. Par Satiksmes ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā
  4. Par Saulkrastu novada būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā atstāšanu spēkā
  5. Par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem komersantiem
  6. Par atbalstu krīzes situācijā