Pietdien, 17. aprīlī plkst. 12:30 attālināti notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību.

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma datuma pārcelšanu
  2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu
  3. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687
  4. Par speciālās piemaksas noteikšanu Saulkrastu pašvaldības policijas darbiniekiem
  5. Par atļauju savienot amatus
  6. Par atļauju I.Stepanovai savienot amatus
  7. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu