Otrdien, 19. maijā plkst. 13:00 attālināti notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību.

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687
  2. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumā Nr. 1628 “Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas izveidošanu”
  3. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 30.oktobra iekšējos noteikumos IeN 44/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas nolikums”” apstiprināšanu
  4. Par jaunu Iepirkuma komisijas sastāva apstiprināšanu
  5. Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu
  6. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā (vadošā jurista amata vietas likvidēšana, jurista amata vietas izveidošana)
  7. Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanu un sadarbības līguma slēgšanu
  8. Par pašvaldības primārajiem investīciju projektiem