Pirmdien, 13. jūlijā plkst. 10.30 notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par pludmales volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” rīkošanu
  2. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta)” realizācijai
  3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļajā ielā Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā” realizācijai
  4. Par projekta pieteikuma “Pludmales infrastruktūras nodrošināšana peldvietā “Centrs”” iesniegšanu biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. konkursa kārtā
  5. Par projekta pieteikuma “Labierīcību infrastruktūras izveide peldvietā “Centrs”” iesniegšanu biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. konkursa kārtā
  6. Par projekta pieteikuma “Infrastruktūras izbūve Katrīnbādes ielā, Saulkrastos” iesniegšanu biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. konkursa kārtā
  7. Par gājēju pārejas un celiņu izbūve izglītības iestāžu un vides pieejamībai Saulkrastos

Sēde sasaukta Domes zāle