Ceturtdien, 14.novembrī, plkst.15.30 tiek sasaukta Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Sēde sasaukta Domes zāle

Nr.29/2019

  1. gada 14. novembris plkst. 15:30
  1. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta plānā
  2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”
  3. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra iekšējos noteikumos Nr. IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem” apstiprināšanu