Lai jau šoruden Zvejniekciema iedzīvotājiem tiktu nodrošināts ilgi gaidītais ielu apgaismojums Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļā ielā, pašvaldība 2020. gada maija iesniedza projektu VARAM kā pašvaldības primāro investīciju projektu. Sākotnēji uzsākt darbus bija paredzēts jau septembrī, taču sakarā ar iepirkuma komisijas lēmuma pārsūdzēšanu, līgums ar būvnieku tika noslēgts pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Iepirkuma uzraudzības biroja.

Darbus plānots veikt par 321021, 17 EUR.