22.aprīlī, Lielās talkas dienā, aicinām piedalīties visus iedzīvotājus, lai kopīgi uzkoptu savu apkārtni, pilsētu un novadu. Pieteikt dalību var talkas oficiālajā mājas lapā www.talkas.lv, vai sazinoties pa tālr.29218153.

Talcinieki tiek aicināti pulcēties pulksten 10.00 pie Saulkrastu novada domes ēkas Raiņa ielā 8. Talkas dalībniekiem tiks nodrošināti cimdi, maisi un iedalīta sakopjamā teritorija. Aicinām talkotājus apģērbties talkošanai atbilstoši un līdzi ņemt savus darba rīkus – grābekļus.

Sākot no 13:30, stāvlaukumā Raiņa ielas galā pie jūras, visi talcinieki tiek gaidīti uz tradicionālo Lielās talkas zupu.

Sīkāka informācija par Lielās talkas organizēšanu un norisi Saulkrastu novadā pieejama, zvanot pa iepriekš norādīto tālruni.

Saulkrastu novada dome aicina zemesgabalu un ēku īpašniekus un nomniekus, rast iespēju sakopt savu zemesgabalu un tam piegulošo teritoriju, atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.14. „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”. Tāpat aicinām veikalu īpašniekus atjaunot informatīvās norādes, atkritumu urnas un soliņus.

Atgādinām, ka Saulkrastu novada teritorijā, tāpat kā visā Latvijā, ir aizliegta kūlas dedzināšana.