1. aprīlī, Lielās talkas dienā, aicinām piedalīties visus iedzīvotājus, lai kopīgi uzkoptu savu apkārtni, pilsētu un novadu. Pieteikt dalību var talkas oficiālajā mājaslapā www.talkas.lv vai sazinoties pa tālr. 29218153.

Talcinieki tiek aicināti pulcēties plkst. 10.00 divās vietās: pie Saulkrastu novada domes ēkas Raiņa ielā 8 un Melnsila ielas galā Zvejniekciemā. Talkas dalībniekiem tiks nodrošināti cimdi, maisi un iedalīta sakopjamā teritorija. Aicinām apģērbties talkošanai atbilstoši un līdzi ņemt savus darbarīkus – grābekļus.

Sākot no plkst. 13.30, stāvlaukumā Raiņa ielas galā pie jūras un viesu nama „Aizvēji” teritorijā visi talcinieki tiek gaidīti uz tradicionālo Lielās talkas zupu.

Sīkāka informācija par Lielās talkas organizēšanu un norisi Saulkrastu novadā pieejama, zvanot pa iepriekš norādīto tālruni.

Saulkrastu novada dome aicina zemesgabalu un ēku īpašniekus un nomniekus rast iespēju sakopt savu zemesgabalu un tam piegulošo teritoriju atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.14. „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”. Aicinām veikalu īpašniekus atjaunot informatīvās norādes, atkritumu urnas un soliņus.

Atgādinām, ka Saulkrastu novada teritorijā, tāpat kā visā Latvijā, ir aizliegta kūlas dedzināšana.