SIA "Saulkrastu komunālserviss" informē, ka ūdens vada avārijas dēļ 10.martā līdz plkst. 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve ēkām Vidrižu ielā 22a un 22b, kā arī Dārza, Dzeņu, Cīruļu, Strazdu, Lakstīgalu, Sīļu un Krūmu ielā.