Turpinot veiksmīgo sadarbību ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” zivju resursu aizsardzības jomā, Saulkrastu novada dome 2018. gadā īstenojusi projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā”.

 

Projekta ietvaros iegādāts tehniskais nodrošinājums – laiva, tās dzinējs un kvadracikls apsekošanas reidu veikšanai jūras piekrastē un upju grīvu teritorijās Saulkrastu novadā, lai mazinātu nelegālo zvejniecību. Iegādātais tehniskais nodrošinājums nodots biedrībai “Vidzemes zvejnieku biedrība” aizsardzības pasākumu veikšanai. Kvalitatīvs tehniskais aprīkojums būtiski atvieglo darbu reidu laikā – palīdz operatīvi nokļūt reidu veikšanas vietās, ielenkt nelegālos zvejniekus un veikt kontroles.

  1. gada lašveidīgo zivju lieguma laikā “Vidzemes zvejnieku biedrības” biedri un Vides pārvaldes inspektori regulāri veikuši kontroles reidus. Reidu laikā no Saulkrastu novada upēm un jūras izņemti: 24 zivju tīkli un murdi, 1 gumijas laiva un 1 žebērklis. Sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu protokoli.

Ja ir aizdomas par maluzvejniecību, Valsts vides dienests aicina ziņot inspektoriem par iespējamu nelikumīgu zivju ieguvi, plašāka informācija interneta vietnē http://www.videssos.lv.

Projekta kopējās izmaksas ir 13728,00 eiro, kas 100% ir Zivju fonda finansējums.