Līdz 20.septembrim turpinās kandidātu pieteikumu pieņemšana  darbā Vēlēšanu komijā.

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš

2017.gada 20.septembris (ieskaitot)

Tiesības izvirzīt un pieteikt

savu pārstāvi novada vēlēšanu komisijā ir:

• reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām (pievienojams izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma)

• ne mazāk par 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikumu paraksta katrs vēlētājs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves vietas adresi)

• katram Saulkrastu novada domes deputātam

Kandidātam jāatbilst

šādām prasībām:

Latvijas Republikas pilsonis

Prot latviešu valodu

Iegūta vismaz vispārējā vidējā izglītība

Par vēlēšanu komisijas

locekli nevar būt:

Saeimas deputāts

Saulkrastu novada domes deputāts

Pieteikumu veidlapas var saņemt:

Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8

vai www.saulkrasti.lv sadaļā “Pašvaldība→ Dokumenti →Nolikumi” Veidlapa

Informācija par tālruni 67142521

Pieteikumu iesniegšana:

Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domē, Raiņa iela 8

(līdz 2017.gada 20.septembrim)

(pieteikums iesniedzams personīgi)