Saglabājoties būvniecībai labvēlīgiem laika apstākļiem, turpinās apgaismotas gājēju ietves izbūves darbi gar Aģes upi Zvejniekciemā. Minētais ietves posms ir Zvejniekciema centrālās daļas savienojums ar Aģes upes labā krasta apdzīvotajām teritorijām un kempingu “Jūras priede” un esošo koka laipu, kas caur kāpām ved uz iedzīvotāju iecīnīto peldvietu aiz ostas Ziemeļu mola. Pavasarī plānots labiekārtot teritoriju aiz Zvejniekciema kultūras nama līdz gājēju tiltiņam, kā arī, noslēdzoties piestātnes izbūves darbiem, tiks atjaunots Jūras prospekta sākums līdz Upes ielai.

 

Paralēli uzsākti Aģes upes krasta nostiprināšanas, labiekārtošanas un pacelšanas slipa izbūves būvdarbi. Abi infrastruktūras objekti tiks savienoti ar kāpnēm un izgaismoti, izveidojot pievilcīgu, vizuāli vienotu un iedzīvotājiem ērti izmantojamu kompleksu.

Pabeidzot jaunā celiņa izbūvi un upes krasta attīrīšanu no kritušajiem kokiem un krūmiem, atklāsies ainavisks skats uz Aģes upi un ostas teritoriju.

Gājēju ietves izbūve tika īstenota projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā” (Nr. 18-04FL02-F043.0202-000002), piesaistot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu.