Saulkrastu novada vidusskolu sākumklašu skolēni turpina peldētapmācības Krimuldas peldbaseinā Raganā. Reizi nedēļā skolēniem ir iespēja ne vien apgūt peldētprasmi instruktora pavadībā, bet arī norūdīt savu organismu, uzlabot veselību un gūt pozitīvu enerģiju ikdienas gaitām.

Peldētapmācības tiek organizētas projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/087) ietvaros, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses iespējām Saulkrastu novada iedzīvotājiem, vēršot uzmanību fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nozīmei ikdienā.

Projekta kopējais finansējums 62865,00 euro, kuru 100% finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” īstenošana paredzēta līdz 2019. gada 31. decembrim.