Saulkrastu Sociālais dienests atgādina, ka turpinās pieteikšanās mobilā higiēnas centra pakalpojuma un mobilā higiēnas centra dušas pakalpojuma saņemšanai.

Aprūpes pakalpojumi paredzēti Saulkrastu novadā deklarētām pensijas vecuma personām un I un II grupas invalīdiem, kuriem trūkst nepieciešamās infrastruktūras, lai nomazgātos mājas apstākļos (pakalpojums tiek piešķirts bez personas ienākumu izvērtēšanas).

Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta izrakstīta izziņa ar norādi par medicīnisko kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai.

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, lūdzam zvanīt uz Saulkrastu Sociālo dienestu, tālr. 67142510.