Līdz februāra vidum turpinās uzņemšana gadu ilgajās Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās. 18 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem piedāvā bez maksas apgūt 20 darba tirgū pieprasītas profesijas.

 

Jauniešu garantijas profesiju loks katru gadu tiek noteikts, konsultējoties ar nozaru ekspertu padomēm. Tādējādi jaunieši var būt droši, ka šīs profesijas ir darba tirgū pieprasītas. Šobrīd Jauniešu garantija piedāvā apgūt tādas profesijas kā pavārs, frizieris, lietvedis, māsas palīgs, kā arī šuvēja un drēbnieka profesijas.

 

Piedāvājumā ir arī tehniskas ievirzes profesijas, piemēram, autoatslēdznieks, lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), apdares darbu strādnieks un mūrnieks.

 

Uzsākt mācības kādā no Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmām var jaunieši ar pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību. Pieteikties aicināti arī jaunieši, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti, kā arī tie jaunieši, kas mācās vakarskolā, iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmās.

 

Mācoties Jauniešu garantijas programmās, audzēkņi saņem dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Papildus tam tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumi. Mācības ietver arī 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams.

 

Plašāka informācija par projektu Jauniešu garantija pieejama VIAA interneta vietnes saitē www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija  vai sadaļā “Jauniešu garantija” . Ar projekta Jauniešu garantija piedāvātajām izglītības programmām var iepazīties nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv/JGprofesijas . Ar visām izglītības iestādēm, kas piedāvā februārī uzsākt mācības gadu ilgajās Jauniešu garantijas programmās, var iepazīties http://www.niid.lv/niid_search?qy=JAUNIE%C5%A0U%2BGARANTIJA&v=prov&page=1 

 

Projekta Jauniešu garantija aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.