SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka līdz jūlija beigām turpināsies kanalizācijas tīklu apsekošanas darbi.

Kā jau iepriekš tika ziņots, lai veiktu pārbaudi un konstatētu iespējamos nesaskaņotos lietus ūdens pieslēgumus un kanalizācijas bojājumus centralizētajiem pilsētas kanalizācijas tīkliem, Saulkrastu pilsētas teritorijā notika sadzīves kanalizācijas tīklu apsekošanaardūmumetodi.

Vēlreiz vēršam uzmanību, ka kanalizācijas tīklos ievadītie dūmi nerada bojājumus apkārtējai videi, kā arī nekaitē iedzīvotāju veselībai un drošībai.

Jautājumugadījumāzvanīt SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ūdensapgādesnodaļasvadītājam JānimKaprano pa tālr. 28638505.