SIA “ZAAO” informē, ka ir uzsākta dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju nomaiņa. Jaunās uzlīmes izstrādātas, lai ar foto attēliem, tekstu, atļaujas un aizlieguma zīmēm vēl precīzāk norādītu kurš iepakojums ir derīgs pārstrādei un kuram iepakojumam pārstrādes iespēju šobrīd nav, tāpēc tas nav jāšķiro.

Uzlīmes plānots nomainīt ZAAO darbības reģiona EKO punktu, EKO laukumu un juridisko personu dalīti vākto atkritumu konteineriem un to plānots paveikt līdz šā gada beigām. Uz uzlīmēm izvietotā informācija pieejama arī ZAAO mājas lapā www.zaao.lv un sociālajos tīklos, savukārt drukātā veidā informācija par pareizu atkritumu šķirošanu būs pieejama dažādos pasākumos un iedzīvotājiem tiks izplatīta gan sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, gan tiešā veidā tiem, kuri ir ZAAO klienti.

Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija par pareizu atkritumu šķirošanu elektroniskā vai drukātā veidā, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas daļas vadītāju Mārtiņu Vīgantu, e-pasts: [email protected]v, tālr., +37126121663.