Valsts veselības centra sniegtā informācija liecina, ka abās Saulkrastu pašvaldības teritorijā esošajās peldvietās – “Centrs” un “Rūķīši”  ūdens kvalitāte, veicot ilglaicīgās kvalitātes novērtējumu ir izcila.

Ūdens kvalitātes novērtējums ir viens no kritērijiem, kas tiek ņemts vērā, lai peldvietai tiktu piešķirts Zilā Karoga sertifikāts.

Arī šogad Saulkrastu pludmalē “Centrs” tiks pacelts Zilai karogs, kas apliecina, ka ir izpildīti starptautiskās ekoprogrammas kvalitātes 33 kritēriji ūdens, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, tostarp arī labiekārtojuma un servisa jomās.

Zilā karoga pacelšana notiks Saulkrastu vasaras sezonas atklāšanas svētku ietvaros 18.maijā plkst.15.00.

Zilais karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas ir plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai.