Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties Strukturētā dialoga Rīgas Reģionālajā konferencē par vienotu un iekļaujošu Eiropu, kas notiks 6.jūnijā plkst.12:20 Rīgas domē, Rātslaukumā 1.

 

Konferences galvenā tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavo sabiedrībai”. Konferences laikā tiks apskatīti piemēri un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

 

Konferences darba kārtība

 

12.20 Konferences atklāšana, iepazīšanās

Īsa atklāšana, dalībnieku savstarpējā iepazīšanās

13.00 Iekļaujoša Eiropa – tās izaicinājumi un sabiedrības loma izaicinājumu risināšanā

Iekļaujošās Eiropas izaicinājumu aktualizēšana, paskaidrošana

13.15 Rīgas reģiona aktualitātes un piemēri

Īss atskats uz reģiona vietējo konsultāciju kopsavilkumu, organizāciju piemēri par Strukturētā Dialoga V cikla aktualizētajiem izaicinājumiem

14.00 Kafijas pauze

14.30 Kā veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā? –

Darbs grupās attīstot idejas no strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”

16.00 Darba grupu rezultātu prezentācijas

16.30 Kopsavilkums, noslēgums

 

Elektroniskā pieteikšanās konferencei: http://ejuz.lv/konference2016riga

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar Rīgas reģiona koodinatori Gintu Salmiņu, T. 29256888, E-pasts: [email protected] 

 

Konferenci organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru „Baltijas Reģionālo fondu”.Vairāk par Strukturēto dialogu LJP mājas lapā www.ljp.lv

 

 

Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana, Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.