Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvā padome aicina Saulkrastu uzņēmējus uz kārtējo tikšanos pirmdien, 27. aprīlī 17.30 Saulkrastu novada domē.

 

Iepriekšējā tikšanās reizē informāciju par šī gada aktualitātēm un sadarbības iespējām sniedza pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktore Judīte Krūmiņa un direktores vietniece sporta jautājumos Signe Sinkeviča. Uzņēmējus īpaši interesēja pasākumi un iespējas pašiem nodarboties ar sportiskām aktivitātēm ziemas mēnešos novadā. Tika izskatīta iespēja augusta beigās sarīkot novada uzņēmēju sporta dienu. Ņemot vērā novada garenvirziena izvietojumu, tika ieteikts attīstīt velosipēdu nomas tīklu, nodrošinot tūristu pārvietošanos novada teritorijā ar velosipēdiem.

 

Savukārt krājaizdevumu sabiedrības „Metsepole” pārstāvji informēja Saulkrastu uzņēmējus par nākotnes vīziju krājaizdevuma sabiedrības izveidē, aicinot ņemt aktīvu dalību, kļūstot par tās biedriem. Sabiedrība plāno darbību Limbažu, Alojas, Saulkrastu un Salacgrīvas novados.

 

Tuvāka informācija: Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Valdis Baltiņš (e-pasts: [email protected]) un Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas vadītājs Normunds Līcis (e-pasts: [email protected]).