Novembra vidū ir uzsākta Pirmās ielas būvniecība, kas atrodas iepretim Saulkrastu dzelzceļa stacijai, vietā, kur iepriekš tika veikta teritorijas atmežošana.

Vispirms plānots izbūvēt daļu no ielas, šajā posmā izņemot auglīgo augsni 50cm dziļumā un veidojot grants – šķembu maisījuma ceļa segumu 715 kv.m. platībā.

Atbilstoši iepirkumam, līgums par minēto darbu veikšanu ir noslēgts ar SIA “Buildimpeks” par kopējo summu 19022,54 eiro, bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvdarbu izpildes termiņš noteikts līdz 2016.gada 27.maijam.