Pagājšnedēļ būvnieki informēja, ka šā gada 22. jūlijā tiek uzsākti inžiniertīklu izbūves darbi.

 

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkratos, II kārta” ietvaros būvnieks (personu apvienība “WESEMANN-Edrija-Būvmeistars”)

2019. gada 22. nedēļā (no 22.07.2019.) uzsāk darbus Draudzības ielā (starp Ganību un Ozolu ielu) un Baltijas ielā.

Sakarā ar plānotajiem ūdensvada tīklu izbūves darbiem tiks ierobežota satiksme Baltijas ielā un Ozolu ielā līdz šā gada 15.augustam.