Lai nodrošinātu ceļu līdzenumu un ūdens atvadi no ceļa seguma, maija otrajā pusē plānots uzsākt pašvaldībai piederošo asfaltēto ielu un ceļu seguma, tajā skaitā arī ūdens aku pārsedžu remontu un aku vāku regulēšanu.

Remontdarbi notiks Atpūtas, Aģes, Akmens, Krasta, Ķīšupes, A.Kalniņa, Vidrižu, A.Kalniņa, Skolas, Noliktavas, Raiņa (pie bibliotēkas ēkas), Smilšu, Ainažu (iebrauktuve pie pasta), Vidus, Saules, Pļavas, Lauku, Kāpu, Bērzu, Brāļu Kaudzīšu ielā, Bērzu alejā, kā arī Draudzības ielā dārzkopības saimniecībā “Ķīšupe 1” un 11.un 35.ielā dārzkopības saimniecībā “Pabaži”. Plānots, ka remontdarbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām. Darbu veiks SIA “Gludi LM”.