Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, turpinās projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizācija.

Marta beigās ir uzsākti rekonstrukcijas darbi Bīriņu ielas posmā no A.Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai, kas ir nozīmīgs savienojums no Saulkrastu dzelzceļa stacijas līdz novada centrālai ielai, Saules laukumam un pludmalei.

Būvdarbu laikā tiks rekonstruēts ceļa segums, izbūvēta plaša ietve, ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma. Lai nodrošinātu ērtāku pretimbraucošu automašīnu satiksmi, tiks paplašināta ceļa braucamā daļa.Tāpat atbilstoši mūsdienu prasībām tiks pārbūvēts Bīriņu un L.Paegles ielas krustojums, kas iepriekš bija izbūvēts šaurā leņķī un satiksmes dalībniekiem nepārredzams un nedrošs. Visas ielas garumā ir paredzēts izbūvēt vairāk nekā 80 autostāvietas, tādejādi daļēji risinot autostāvietu trūkumu Saulkrastu centrā, īpaši vasaras sezonā.

Vienlaikus ar ielas rekonstrukcijas darbiem plānots izbūvēt jaunu siltumtrases posmu, kas šķērso minēto ceļu.

Bīriņu ielas būvdarbus plānots pabeigt vasaras beigās.

Pagājušajā gadā projekta ietvaros tika uzsākti jaunu ielu izbūves un esošo ielu pārbūves darbi, izbūvējot Svētku un Neibādes ielu un rekonstruējot Ostas ielu. Šogad plānots rekonstruēt Jūras prospekta posmu no Melnsila ielas līdz Upes ielai, kā arī Upes, Melnsila un Akācijas ielas.

Projekts „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.