Pirmdien, 4.jūnijā ir uzsākti caurteku tīrīšanas un atjaunošanas darbi Bērzu alejā Zvejniekciemā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz šīs nedēļas beigām.

Saulkrastu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Mežgaļi” par meliorācijas sistēmas un caurteku tīrīšanas, kā arī caurteku atjaunošanas darbiem pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kopumā tiks iztīrītas un atjaunotas caurtekas 341 m un grāvji 2940 m garumā.