Uzlabojot esošo vides infrastruktūru un turpinot uzsāktos labiekārtošanas darbus skvēriņā pie pagājušā gada novembrī uzstādītā Latvijas karoga masta, uzsākti gājēju celiņa būvdarbi, tādejādi nodrošinot ērtu pārvietošanos skvēriņa teritorijā.

Vienlaikus tiek veikti gājēju celiņa būvdarbi Ainažu ielā 1, kas būs pieslēgums gājēju tiltam pāri Pēterupei, kas savieno Ainažu ielu ar Liepu ielu. Jaunais celiņš nodrošinās vides pieejamību dažādām cilvēku grupām, tajā skaitā vecākiem ar bērnu ratiņiem, velosipēdistiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem u.c.

Ņemot vērā to, ka esošais gājēju tilts pār Pēterupi ir sliktā stāvoklī, ir noslēgts līgums ar SIA “Projekts 3” par esošā tilta demontāžu un jauna tilta būvniecības būvprojekta izstrādi.