Veiksmīgi noslēdzies gada pirmajos mēnešos uzsāktais darbs pie Saulkrastu novada pašvaldības jaunā ģerboņa apstiprināšanas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis izsaka pateicību māksliniekam Edgaram Simam par veiksmīgo sadarbību ģerboņa tapšanas procesā, novada iedzīvotājiem par sniegtajām atbildēm, diskusijām un ieteikumiem, jo, skatoties uz jauno Saulkrastu novada ģerboni, to vislabāk raksturo mūsu pašu latviešu tautasdziesma:
Dieva dēli izaudzēja
Jūrmalā ozoliņ’:
Caur zariem saule lēca
Caur lapām norietēja.

Lai radītu iedzīvotājos spēcīgu simbolisko un emocionālo piederību Saulkrastu novadam, pirms ģerboņa skices izveidošanas pašvaldībai bija būtiski uzklausīt vietējo iedzīvotāju ierosinājumus, aicinot apdomāt, kas mūs konkrētā novadā vieno, kas ir unikālais, individuālais šajā teritorijā? Pašvaldība kopumā saņēma 89 rakstiskus ierosinājumus, kas tika nodoti mākslinieka rīcībā, lai paustais tiktu pārvērsts heraldikas valodā. Kad pirmās ģerboņa skices bija gatavas, iedzīvotāji tika aicināti Zoom tiešsaistes platformā uzklausīt mākslinieka paveikto un paust savu viedokli.

Pēc tam, kad novada iedzīvotāji bija pauduši savu viedokli, deputāti 27. aprīļa sēdē lēma virzīt izvērtēšanai un apstiprināšanai Valsts Heraldikas komisijā mākslinieka Edgara Sima piedāvāto ģerboņa skici. Jaunajā Saulkrastu novada ģerbonī redzama zilā laukā zelta saule ar pamīšus taisnu staru un ozollapu vainagu, kur zelta saule vizuāli attēlo novada nosaukumu un simbolizē gaismu, dzīvību un mūžīgo kustību, ozols simbolizē Sēju. Kuplais spēcīgais koks, pie kā senči lika ziedus un bez kura nav iedomājama Latvijas ainava, ir spēka un ilga mūža simbols. Zilā – cerību krāsa – ģerbonī simbolizē piekrasti, jūru un zilās debesis.

Šobrīd ģerboni jau ir apstiprinājusi Valsts Heraldikas komisija, tagad ģerboņa mape jāparaksta Valsts prezidentam un Kultūras ministram, pēc kā jaunais ģerbonis tiks iekļauts Latvijas Ģerboņu reģistrā. Kad Saulkrastu novada ģerbonis tiks oficiāli izsludināts “Latvijas Vēstnesī”, to varēs lietot oficiāli.
Pēc tam apstiprinātais ģerbonis kalpos kā Saulkrastu novada pašvaldības atpazīstamības un reprezentācijas simbols, kurš visbiežāk būs redzams pašvaldības oficiālajos dokumentos.