Ar šī gada 31.martu papildus esošajiem valsts sniegtajiem pakalpojumiem, kurus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 8, Saulkrastos tiek pievienoti 3 jauni pakalpojumi:

– Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas;

– Personas datu vai izmaksas adreses maiņa;

– Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa;

 

un 12 veidu izziņas:

 

– Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;

– Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);

– Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru;

– Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;

– Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;

– Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;

– Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts;

– Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu;

– Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli ;

– Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;

– Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;

– Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.

 

Iepriekš minētās izziņas, kas tiks pieprasītas derīgas iesniegšanai iestādēs.

 

Izziņas tiks sagatavotas 10 darba dienu laikā. Ja klients izziņu vēlēsies saņemt pa pastu, jārēķinās ar papildus laiku, kas nepieciešams tās nosūtīšanai no VSAA Pierīgas filiāles uz klienta norādīto adresi.

 

Lai saņēmtu tuvāku informāciju, aicinām zvanīt pa tālr.67142530.