Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija 2020. gada 28. janvārī, izskatot likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 2. lasījumam, konceptuāli atbalstīja iespēju izveidot atsevišķu Saulkrastu novadu un uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopā ar Komisijas locekļiem veikt konsultācijas ar iesaistītajām pašvaldībām par atsevišķa Saulkrastu novada izveidi, iekļaujot tajā Saulkrastu pilsētu, Saulkrastu pagastu, Sējas novadu, Lēdurgas pagastu, Vidrižu pagastu un Skultes pagastu.

Ievērojot Komisijas uzdevumu, klātienes konsultācijas par atsevišķa Saulkrastu novada izveidi notiks 2020. gada 5. februārī plkst. 17.00 Saulkrastu kultūras centrā, Saulkrastos, Atpūtas ielā 1b.

Pielikumā:

1. Apvienoto Ādažu, Siguldas un Limbažu novadu pašvaldību īss raksturojums 39 administratīvo teritoriju modelī (atbilstoši likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kāds pieņemts Saeimā 1. lasījumā);
2. Apvienoto Ādažu, Siguldas, Limbažu un Saulkrastu novadu pašvaldību īss raksturojums, izveidojot atsevišķu Saulkrastu novadu.

Saulkrastu_novads_2020

Ādažu_novads_2020