Ministrs tikās ar domes vadību, iepazinās ar pilsētas attīstības tendencēm, kā arī tikšanās laikā pārrunāja administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu jaunizveidotajā Saulkrastu novadā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Ar domes pārstāvjiem tika pārrunātas iespējas Saulkrastiem saņemt attīstības centra statusu un par to, kā labāk īstenot un koordinēt pašvaldību apvienošanos un kā iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Tāpat ministrs informēja par plānoto valsts atbalstu, kas būs pieejams jaunizveidotā novada darbības uzsākšanai un citām aktualitātēm reformas kontekstā.

Saulkrastu domes priekšsēdētājs Normunds Līcis iepazīstināja ministru ar novada aktualitātēm un izaugsmes rādītājiem, kā arī informēja par tuvākajiem attīstības projektiem. Tā piemēram, deklarēto iedzīvotāju skaits šobrīd ir sasniedzis 7500, pilsētā aktīvi tiek veikta būvniecība, vairākkārt palielinājusies aktivitāte nekustamā īpašumu tirgū. Tāpat priekšsēdētājs informēja par problemātiskajiem vides jautājumiem, kāpu eroziju un pludmales labiekārtojuma nepiemērotību arvien pieaugošajai apmeklētāju slodzei, jūras dūņu problemātiku Zvejniekciema pludmalē, u.c.

Normunds Līcis atzinīgi novērtēja ministrijas atbalstu Saulkrastu novada infrastruktūras projektiem.

Sarunas gaitā tika pārrunāts arī pašvaldības iespējas COVID-19 izraisītās ekonomiskās krīzes mazināšanai reģionos, kas saistīti ar valsts aizdevumu programmu pašvaldībām un pieejamo Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu.