Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2015./2016. mācību gadā.

 

Mākslas izglītībā – vizuāli plastiskās mākslas programmā

Programmas ietvaros apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju (tēlotājkompozīciju un dizaina pamatus), veidošanu, praktiskos darbus, mākslas valodas pamatus, plenēra un muzeju praksi.

 

Uzņemšana mākslas izglītībā

7. septembrī pl. 18.00 – 19.30 Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (domes cokolstāvā, ieeja no pagalma)

8. septembrī pl. 18.00 – 19.30 Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B (Kultūras nama 4. stāvā)

Papildus informācija pa tālr. 26563226 (Ieva Lazdauska).

 

Mūzikas izglītībā notiks papildus uzņemšana uz atsevišķām brīvām vietām (konkursa kārtībā). Par brīvajām vietām atsevišķajās specialitātēs interesēties no 1. septembra pa tālr. 28449184 (Līga Ķestere).

 

VJMMS iespējams apgūt specialitātes: flauta, saksofons, mežrags, eifonija, trompete, klavieres, akordeons, kokle, ģitāra, čells, vijole, marimba un bungas, koris un solo dziedāšana.

 

Programmu ietvaros apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas literatūru un teoriju.

Uzņemšana mūzikas specialitātēs, t.sk. audzēkņu noklausīšanās (dzirde, ritms) –

4. septembrī pl. 18.00 – 19.30 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 (VJMMS ēkā).

 

Iestājoties līdzi jāņem vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība (kopija vai oriģināls) vai pase. Uz vietas jāaizpilda noteikta parauga iesniegums.

 

Papildus informācija pa tālr. 26563226 (mākslas izglītība), 28449184 (mūzikas izglītība).