Novembrī uzsākta pašvaldībai piederošo ielu un ceļu ziemas uzturēšana. Brauktuvju uzturēšana notiek prioritārā secībā saskaņā ar 2010. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224, ievērojot autoceļu uzturēšanas klases. 

Saulkrastu novadā visas ielas un ceļi ir iedalīti trīs klasēs (B, C un D) atbilstoši satiksmes intensitātei. B klases brauktuvēs (Rīgas iela, Ainažu iela, Tallinas iela, Siguldas iela) sniegs jāattīra 6 stundās, ja sniega daudzums pastāvīgos laika apstākļos ir sasniedzis vismaz 4 centimetrus. C klases brauktuvēs sniegs jāattīra 18 stundās, ja sniega daudzums pastāvīgos laika apstākļos ir sasniedzis vismaz 10 centimetrus. D klases brauktuvēm šie rādītāji netiek normēti, tādēļ šo ielu un ceļu uzturēšanu uzsāk uzreiz pēc B un C klases darbu pabeigšanas. Ielu un ceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm iespējams apskatīt ŠEIT.

Aicinām būt piesardzīgiem un par ceļa klātnes stāvokli pārliecināties jau no +2C°, jo, pūšot stipram vējam, pastāv satiksmes dalībniekiem īpaši bīstamā „melnā” ledus veidošanās risks! Šo faktu ceļu uzturētājam ir grūti konstatēt, jo ledus var veidoties noteiktos un nelielos ceļa posmos. Aicinām izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu ātrumu!

Pašvaldības ietvju, stāvlaukumu un pieturvietu kopšanu un ikdienas uzturēšanu nodrošina uzņēmums SIA „Clean R”, ziemā tīrot sniegu un kaisot pretslīdes materiālu.

Informācija par ielu un ceļu uzturēšanas jautājumiem pa tālr. 66932595.