Saulkrastu novada dome, turpinot sadarbību ar SIA “ZAAO” (ZAAO), ir nodrošinājusi, ka tiek paplašināts Saulkrastu novada iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu klāsts atkritumu apsaimniekošanā, sevišķi uzsverot atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību.

Papildus esošajiem dalīto atkritumu savākšanas pakalpojumiem – EKO punktiem un EKO laukumam – ZAAO piedāvā Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema privātmāju iedzīvotājiem jaunu individuālo dalīto atkritumu savākšanas pakalpojumu. Saulkrasti ir izvēlēti kā pirmā teritorija, kur ZAAO uzsāks šāda pakalpojuma piedāvāšanu un izpildi.

Individuālais dalīto atkritumu savākšanas pakalpojums nodrošina vēl vieglāku atkritumu šķirošanu ikdienā – nošķirotos materiālus var uzglabāt tiem paredzētos, ar krāsainām uzlīmēm marķētos konteineros savā īpašumā un ZAAO tos iztukšos pēc noteikta grafika. Pareizi šķirojot un nododot pārstrādei otrreiz izmantojamos materiālus var ierobežot maksājumu pieaugumu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo pārstrādei derīgos materiālus ZAAO savāc bez maksas.

Individuālo dalīto atkritumu savākšanas pakalpojumu ZAAO sāks nodrošināt ar 2017.gada 1.jūniju. Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema privātmāju iedzīvotāji aicināti jau tagad sazināties ar ZAAO, noslēgt sadarbības līgumu un izmantot modernu un mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Pakalpojumu var pieteikt, zvanot pa tālr.29221847 vai sūtot pieteikuma e-pastu uz [email protected]. Līgumu par individuālo dalīto atkritumu savākšanas pakalpojumu iespējams noslēgt arī EKO laukumā Rīgas ielā 96a, Saulkrastos, laukuma darba laikā pirmdienās, otrdienās no plkst.8.00 līdz 16.00, ceturtdienās, piektdienās no plkst.11.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 18.00.