Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Saulkrastu novada Saulkrastu pagastā no 2019.gada 2.janvāra tiek mainīts Zvejniekciema pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Zvejniekciemā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.13 līdz 14 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā kultūras nama Zvejniekciems telpās Atpūtas ielā 1b vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Zvejniekciema pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus 2000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Zvejniekciema pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Zvejniekciema iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Zvejniekciema iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281752.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Zvejniekciema pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67951340 vai 25701973 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Saulkrastu pasta nodaļu Ainažu ielā 6a, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 17 un sestdienās no plkst.8 līdz 14.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Zvejniekciema iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 2019.gada 2.janvāra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs no 2018.gada decembra.