Kopš svētdienas sākusi darboties slidotava pie sporta centra. Lūdzu sekojiet slidotavas izmantošanas grafikam.

SLIDOTAVAS IZMANTOŠANAS GRAFIKS
Darba dienās:
10.00 – 15.00 – slidošana
15.00 – 17.00 – hokejs
17.00 – 18.00 – slidošana
18.00 – 19.00 – hokejs
19.00 – 20.00 – slidošana
20.00- 22.00 – hokejs
Brīvdienās:
10.00 – 12.00 – hokejs
12.00 – 14.00 – slidošana
14.00 – 16.00 – hokejs`
16.00 – 17.00 – slidošana
17.00 – 18.00 – hokejs
18.00 – 19.00 – slidošana
19.00 – 22.00 – hokejs
Lūdzam sekot līdzi ledus liešanas laikiem, kad slidotava nebūs izmantojama.