Lai popularizētu džudo Saulkrastos un Latvijā, ļautu bērniem krāt sacensību pieredzi, Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 28. aprīlī plkst. 10.00 Saulkrastu sporta centrā, Smilšu ielā 3 organizēs džudo turnīru “Saulkrastu-2018”.

Sacensībās piedalās zēni un meitenes – 2006. gadā dzimušie un jaunāki.

Sacensībās drīkst startēt tikai sportisti ar balto (6 kju) un dzelteno (5 kju) jostu.

Dalības maksa: 10 EUR

Apbalvošana:

Sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar medaļām un plakātiem.

Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.

Pieteikšanās:

Reģistrācija notiek svēršanas laikā.

Dalībnieku uzņemšana:

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija.

Informācija par sacensībām tel. 29622889; e-pasts: [email protected]

NOLIKUMS