Vērienīgs pasākums visai ģimenei, dažādām interesēm un sagatavotības līmenim.

23.septembrī no 12.00 līdz 16.00 Jūras parkā:

Petanka spēles iepazīšana un apmācība;

Vikingu Kubb spēles prezentācija, demonstrējumi, noteikumu izskaidrošana, apmācība;

Gorodki spēles prezentācija, demonstrējumi, noteikumu izskaidrošana;

Ielu vingrotāji – paraugdemonstrējumi, konkursi, konsultācijas;

Klinšu kāpšanas siena, meistarklase;

Dažādu riteņbraukšanas veidu paraugdemonstrējumi un meistarklase;

Zumbas priekšnesumi, apmācība, rotaļas visai ģimenei;

Loterijas ar vērtīgām balvām;

Veselības telts – medicīnas darbinieku konsultācijas, arteriālā asinsspiediena noteikšana, holesterīna līmeņa noteikšana asinīs, svara, auguma garuma un ķermeņa masas indeksa noteikšana.

Projekts “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/087

Projekta kopējās izmaksas 62865,00 euro, ESF finansējums 85%, valsts budžeta finansējums 15%

Ņemot vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanai ir noteikta konkrēta atskaitīšanās kārtība, lūdzam pasākumu dalībniekus ar izpratni izturēties pret nepieciešamību aizpildīt pasākuma dalībnieka anketu, kurā norādāmi tādi dati, kā: vārds, uzvārds, personas kods, sociālais statuss u.c.