Saulkrastu pludmales volejbola sacensību 1. posma norise pārcelta uz 21. jūliju.  Posms norisināsies Jūras parkā, posma galvenais atbalstītājs: Costa del Sol.