Laiks noskaidrot labākās futbola, florbola un volejbola  komandas, kā arī veiksmīgākos ģimeņu un individuālos dalībniekus dažādās sportiskās aktivitātēs Saulkrastu novada  sporta spēlēs 8. jūnijā.

Vieta un laiks:

Futbols – Zvejniekciema stadions, Bērzu aleja 7, Zvejniekciems. 2019. gada 08. jūnijs no plkst. 09:00 līdz 18:00

Volejbols – Jūras parks, Ainažu iela 13b, Saulkrasti. 2019. gada 08. jūnijs no plkst. 10:00 līdz 18:00

Florbols – Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti. 2019. gada 08. jūnijs no plkst. 10:00 līdz 18:00

Novuss – Saulkrastu sporta centrs, Lielā zāle, Smilšu iela 3, Saulkrasti. 2019. gada 08.jūnijs. no plkst. 10:00

Ģimenes un individuālās sporta aktivitātes – Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti. 2019. gada 08. jūnijs no plkst. 11:00 līdz 18:00

Dalībnieki:

Futbola un volejbola sporta spēļu turnīros drīkst piedalīties visi, kuri sasnieguši vismaz 15 gadu vecumu,

florbola turnīrā drīkst piedalītie visi, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu,

nepilngadīgiem dalībniekiem, kuri piedalās komandu sporta spēļu turnīros, jāuzrāda vecāku izsniegta atļauja.

Lai reģistrētos komandu sporta spēļu turnīriem (futbols, florbols, volejbols), komandas kapteinim jāpiesaka komanda, norādot komandas sastāvu un komandas nosaukumu.

Nolikums

Pieteikuma anketa

Pieteikumus sūtīt uz [email protected]

Pieteikums iesniedz līdz 06.06 2019. plkst. 16:00 Saulkrastu sporta centrā, Smilšu iela 3. Ģimeņu un individuālās sporta aktivitātēs dalībnieki piesakās uz vietas sacensību dienā.

Sacensību dalībnieki paši atbild par savu fizisko sagatavotību, pirms sacensībām dalībnieki ar parakstu apliecina savas veselības atbilstību dalībai sacensībās.

Apbalvošana

Saulkrastu novada sporta spēļu apbalvošanas cerimonija norisināsies Jūras parkā, Ainažu iela 13b, Saulkrasti 08.06.2019 plkst. 19:00.

1.-3. vietu ieguvēji sporta spēļu komandu turnīros tiks apbalvoti ar medaļām un kausiem.

1.-3. vietu ieguvēji sporta spēļu ģimeņu aktivitātēs tiks apbalvoti ar medaļām un kausiem.

1.-3. vietu ieguvāji sporta spēļu individuālajās sporta aktivitātēs tiks apbalvoti ar medaļām un kausiem sieviešu un vīriešu kategorijās.

1.-3. vietu ieguvāji sporta spēļu orientēšanās labirinta sacensībās tiks apbalvoti ar medaļām un kausiem pa vecuma grupām sieviešu un vīriešu kategorijās.

Iespējamas papildus balvas.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/087 ietvaros.

Info par sacensībām 29234556