Skolēnu brīvlaikā Saulkrastos norisinājās projekta “restart” trīs dienu nometne, kurā piedalījās Saulkrastu novada jaunieši, lai pilveidotu savas prasmes caur neformālo izglītību.

Jaunieši nometnē pielietoja dizaina domāšanas metodi, lai vizualizētu savu vēlamo mācību vidi. Tāpat jauniešiem lektora Artūra Homina vadībā bija iespēja izzināt sevī, cik daudz katrā slēpjas līderis vai vadītājs un kā sevi prezentēt citiem. Protams, neizpalika arī saliedēšanas aktivitātes, kurās bija jāmāk sadalīt komandas darbs, lai varētu izpildīt doto uzdevumu. Jauniešiem pēc tam bija jāveic uzdevuma analizēšana, kurā varēja konsultēties ar aktivitāšu vadītāju Ervīnu Smoļinu. Bet nekas vēl nav beidzies. Projekta vadītāja Alise Timermane informē, ka novembra beigās notiks projekta trešā kārta, kurā jauniešiem būs iespēja atkal tikties, lai sevi izpaustu radošajā darbnīcā un atklāt sevī jaunus talantus.

Šo jaunatnes iniciatīvu projektu finansē ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projektu organizē biedrība DUEsport.